Monthly Archives: November 2013

Gândirea lui Saul: prototip al teologiei creștine – partea I


Apostolul cu cea mai mare prezență în scrierile Noului Testament este Pavel. El a fost numit apostolul neamurilor după ce Dumnezeu i-a încredințat vestirea Evangheliei la neamuri. Înainte de convertirea relatată în Faptele Apostolilor 9 el era unul dintre cei mai renumiți învățați iudei și unul dintre cei mai zeloși în persecutarea creștinilor. Saul, înainte de convertire, este un exemplu viu al unui om care crede că este în slujba lui Dumnezeu, dar este orbit de prejudecăți. Din păcate pentru […]

Gândirea lui Saul: prototip al teologiei creștine – partea a II-a


Într-un studiu trecut am început să discutăm despre gândirea lui Saul care este un prototip al gândirii creștine. Aceasta a purtat de-a lungul secolelor în bagajele ei unele din prejudecățile lui Saul. Studiul prezent tratează o altă prejudecată avută de Saul, la care acesta a renunțat după experiența Damascului, dar care, cu anumite lucruri în plus sau în minus, formează chiar și astăzi o structură de bază în teologia creștină – Legea. Saul credea că Legea îi aduce mântuirea. Așa […]

Gândirea lui Saul: prototip al teologiei creștine – partea a III-a


În părțile trecute ale acestui studiu am vorbit despre faptul că Saul privea ca o amenințare apariția ”partidei” care îl avea ca învățător pe Isus Hristos. Cele două motive analizate erau cele privitoare la modul în care creștinii se raportau la tăierea împrejur și la Lege. Acum ne vom ocupa de o parte a Legii care nu avea un caracter moral, ci unul expiator pentru înțelegerea lui Saul. Este vorba de acele ceremonii religioase care erau cerute de Dumnezeu pentru […]

Dreptul episcopului de Roma de a purta titlul de Pontifex Maximus


Post Image

Unul din titlurile purtate de episcopul Romei, cel pe care noi îl cunoaștem sub numel e ”suveranul pontif”, este Pontifex Maximus.  Numele este de origine latină și se traduce literar, dacă luăm în considerare variata etruscă prin ”cel mai mare constructor de poduri”, sau ”pregătitor de drumuri” , dar și prin ”cel mai mare dintre preoți”, [pontifex – preot, maximus –superlativul lui magnus –mare]. Pontifex Maximus a fost marele preot al Colegiului Pontifilor din Roma antică. Această analiză încearcă să […]

Porci si alte riscuri


Introducere O privire atentă asupra creștinismului de astăzi scoate la iveală câteva metode interesante de studiu biblic. De exemplu, mulţi cercetează Biblia perseverent, nu pentru a găsi adevărul, ci pur şi simplu pentru a găsi suport pentru ideile lor preconcepute. Minţile lor nu sunt deschise pentru a fi învăţaţi de Duhul Sfânt şi de aceea pot manipula textele ca să însemne exact ceea ce vor ei să creadă. Unul din marile principii ale studiului Bibliei este acela de a căuta […]

Ochi inchisi si urechi surde


Strâmtă este calea Unele din profeţiile cele mai uimitoare din Biblie au de a face cu cât de mulţi oameni vor fi mântuiţi la venirea Domnului Hristos. Domnul Isus a arătat clar că doar comparativ puţini vor fi gata să moştenească împărăţia Lui. El a declarat: “Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la […]

Intalnire in spatiu


Introducere Revista Redbook a făcut o statistică a celor opt cele mai bune seminarii din America şi a descoperit că doar 1% din studenţi credeau în cea de-a doua venire a Domnului Isus. Motivul pentru acest scepticism uimitor s-ar putea afla în experienţa lui D. L. Moody, marele evanghelist laic. După ce a explicat că a fost doar de cincisprezece ani în biserică înainte de a auzi prima predică pe subiectul revenirii lui Hristos, a declarat: “Acum, ştiu de ce […]

In asteptarea judecatii


Introducere La vârsta de treizeci de ani, Domnul Isus a plecat din atelierul de tâmplărie din Nazaret şi S-a îndreptat spre Iordan unde Ioan îşi predica solia lui dură de pocăinţă. Probabil că a fost pentru prima dată când cei doi veri s-au întâlnit, dar de îndată ce Domnul Isus S-a apropiat de cercul de ascultători, Ioan a arătat spre El şi a declarat: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Ioan 1:29. Ce o fi vrut să spună […]

Chiar e nevoie de botez?


Introducere Să presupunem că ai avea ocazia să-i întrebi pe cei ce locuiesc în sutele de case cel mai aproape de tine cu privire la subiectul botezului creştin. Ce răspuns crezi că ai primi la această întrebare: “Cum ar trebui să se boteze cineva ca să respecte îndrumările date de Biblie pentru a fi mântuit?” Probabil că ai căpăta zeci de răspunsuri diferite, poate chiar sute. Unii s-ar putea să răspundă că ei nu cred de loc că e nevoie […]

Bogatiile harului


O, bogăţiile harului Său! Recent, am citit despre un director executiv în ale cărui atribuţii intra şi să ia tot timpul interviuri celor care căutau un serviciu la firma lui. Acest om a cerut să aibă o cameră lungă, iar biroul său să stea la capătul camerei unde trebuiau să intre candidaţii. Când ei traversau camera ca să ia loc în faţa lui, el îi privea cu atenţie tot drumul şi când se aşezau, el ştia deja ce urma să […]