Category Archives: Evanghelia

Cele două legăminte


După cum Biblia ne prezintă două legi – una neschimbătoare şi veşnică, iar cealaltă trecătoare, provizorie – tot astfel sunt două legăminte. Legământul harului a fost făcut întâia dată cu omul în Eden, când, după cădere, s-a dat o făgăduinţă divină – că sămânţa femeii urma să zdrobească capul şarpelui. Legământul acesta le oferea tuturor oamenilor iertare şi sprijinul harului lui Dumnezeu pentru ascultare viitoare prin credinţa în Hristos. Li se făgăduia, de asemenea, viaţa veşnică, cu condiţia credincioşiei faţă […]

Gândirea lui Saul: prototip al teologiei creștine – partea I


Apostolul cu cea mai mare prezență în scrierile Noului Testament este Pavel. El a fost numit apostolul neamurilor după ce Dumnezeu i-a încredințat vestirea Evangheliei la neamuri. Înainte de convertirea relatată în Faptele Apostolilor 9 el era unul dintre cei mai renumiți învățați iudei și unul dintre cei mai zeloși în persecutarea creștinilor. Saul, înainte de convertire, este un exemplu viu al unui om care crede că este în slujba lui Dumnezeu, dar este orbit de prejudecăți. Din păcate pentru […]

Gândirea lui Saul: prototip al teologiei creștine – partea a II-a


Într-un studiu trecut am început să discutăm despre gândirea lui Saul care este un prototip al gândirii creștine. Aceasta a purtat de-a lungul secolelor în bagajele ei unele din prejudecățile lui Saul. Studiul prezent tratează o altă prejudecată avută de Saul, la care acesta a renunțat după experiența Damascului, dar care, cu anumite lucruri în plus sau în minus, formează chiar și astăzi o structură de bază în teologia creștină – Legea. Saul credea că Legea îi aduce mântuirea. Așa […]

Gândirea lui Saul: prototip al teologiei creștine – partea a III-a


În părțile trecute ale acestui studiu am vorbit despre faptul că Saul privea ca o amenințare apariția ”partidei” care îl avea ca învățător pe Isus Hristos. Cele două motive analizate erau cele privitoare la modul în care creștinii se raportau la tăierea împrejur și la Lege. Acum ne vom ocupa de o parte a Legii care nu avea un caracter moral, ci unul expiator pentru înțelegerea lui Saul. Este vorba de acele ceremonii religioase care erau cerute de Dumnezeu pentru […]